Miami, FL, USA
14400-14420 Southwest 84th Court Palmetto Bay Florida 33158 US